Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY STUTTGART

Wypadek drogowy na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii

TEL. +49 (0)160 3388 333

Wypadek lub kolizja samochodowa za granicą? Szkoda komunikacyjna na terenie Niemiec? Pomogą rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT !

Rzeczoznawca samochodowy Stuttgart jako niemiecki ekspert, będący członkiem sieci MOTOEXPERT, zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w zakresie opiniowania i kosztorysowania szkód komunikacyjnych, jakie powstały za granicą (Niemcy, Austria, Szwacjaria, UE). Rzeczoznawca ze Stuttgartu wykonuje profesjonalne opinie, oceny i ekspertyzy techniczne oraz kosztorysy napraw powypadkowych, które są sporządzane w pełni obiektywnie. Wszystkie opinie i wyceny szkód komunikacyjnych, jakie sporządza rzeczoznawca techniki samochodowej w Stuttgarcie są opiniami sporządzanymi ze szczególną dokładnością i według aktualnie obowiązujących standardów europejskich.

Niemiecki rzeczoznawca samochodowy MOTOEXPERT Stuttgart sporządza na rzecz klientów nie tylko kompleksowe wyceny wartości i zakresu szkód drogowych powstałych wskutek wypadku lub kolizji, ale również wykonuje niezależne i w pełni obiektywne kalkulacje kosztów naprawy powstałych uszkodzeń. Osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych na terenie Niemiec lub innych krajów UE, a także w Szwajcarii, mogą zatem skorzystać z pomocy niezależnego eksperta samochodowego ze Stuttgartu i uzyskać kompleksową wycenę szkody (opinię techniczną), na podstawie której dokonają likwidacji szkody i otrzymają należne odszkodowanie powypadkowe.

Niezależne opinie techniczne po wypadkach za granicą

Regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej Stuttgart poza opiniowaniem i wyceną szkód komunikacyjnych zajmuje się także świadczeniem pozostałych usług rzeczoznawczych z zakresu techniki samochodowej. Usługa ta może jednak zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu tego faktu z ekspertem.

Najczęściej z usług rzeczoznawcy motoryzacyjnego Stuttgart korzystają osoby poszkodowane w wyniku niezawinionych wypadków i kolizji samochodowych, które chcą zlecić wykonanie ekpsertyzy i wyceny niezależnemu ekspertowi samochodowemu. Rzeczoznawca samochodowy Stuttgart oferuje wycenę szkód powypadkowych dotyczących:

  • pojazdów poszkodowanych w zdarzeniu drogowym na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, jakie poruszają się na polskich znakach rejestracyjnych
  • pojazdów poszkodowanych w zdarzeniu drogowym na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, jakie poruszają się na znakach rejestracyjnych jednego z krajów UE (m.in. Francja, Belgia, Holandia, Czechy, Włochy, Chorwacja)
  • pojazdów poszkodowanych w zdarzeniu drogowym na Unii Europejskiej, jakie poruszają się na niemieckich znakach rejestracyjnych
  • pojazdów poszkodowanych w zdarzeniu drogowym na Unii Europejskiej, jakie poruszają się na austriackich znakach rejestracyjnych
  • pojazdów poszkodowanych w zdarzeniu drogowym na Unii Europejskiej, jakie poruszają się na szwajcarskich znakach rejestracyjnych

Dzięki współpracy z siecią rzeczoznawców MOTOEXPERT, rzeczoznawca samochodowy Stuttgart świadczy usługi również dla polskich poszkodowanych. Kalkulacje i wyceny szkód komunikacyjnych, jakie wykonuje dają właścicielom polskich pojazdów szansę na uzyskanie  lukratywnego odszkodowania za niezawiniony wypadek drogowy, jaki miał miejsce na terenie Niemiec, Austrii lub Szwacjarii.

Zostali Państwo poszkodowani w zdarzeniu drogowym za granicą? Zapraszamy do kontaktu z siecią MOTOEXPERT pod numerem telefonu: +49 0911 9646 455. Skorzystanie z usług niemieckiego eksperta motoryzacyjnego i niezależna wycena szkody za granicą może pozwolić zarówno na uniknięcie kosztów transportu uszkodzonego auta do Polski, jak i  dokonanie likwidacji szkody za granicą tj. na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania!

Sieć MOTOEXPERT – Rzeczoznawca samochodowy Stuttgart – Wypadek za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE)

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |